ภูมิศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเนื้อที่ราวๆ 10,322.885 ตร.กม. ซึ่งในจังหวัดนั้นมีภูมิอากาศเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาสลับกันไปทางตอนใต้ของจัวหวัด จากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่าในยุคดึกดำบรรพ์พื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ ซึ่งเป็นภูเขาไฟแบบรูปโล่ โดยเคยระเบิดมาแล้วหลายครั้งซึ่งคาดว่าระเบิดครั้งสุดท้ายประมาณ 9 แสน ถึง 1 ล้านปีก่อน ซึ่งในปัจจุบันภูเขาไฟนี้ได้ดับสนิทแล้วและได้กลายเป็นภูเขาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีหินแร่ที่สำคัญในบริเวณภูเขาไฟดังกล่าว ซึ่งนักธรณีวิทยาพบว่ามีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วหลายลูกในจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นอุทยานแห่งชาติ

ซึ่งในอดีตจังหวัดบุรีรัมย์นั้นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เนื่องจากภูมิอากาศที่แห้งแล้งในช่วงหน้าร้อนอากาศจะร้อนมาก หน้าฝนที่ให้การเดินทางนั้นยากลำบากมากเนื่องจากถนนยังเป็นดินแดงและโคลน ซึ่งทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งที่การเดินทางยากลำบาก ซึ่งด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างความเจริญให้แก่จังหวัด ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์นั้นถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว มีการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงมีการสร้างศูนย์การค้ามากมาย และมีสนามแข่งรถขนาดใหญ่อย่าง ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอรกิต เป็นสนามแข่งรถมาตรฐานสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ และเป็นสนามแข่งรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ทำให้ในปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทย