เที่ยวสนามแข่งรถบุรีรัมย์

ในจังหวัดบุรีรัมย์นั้นนอกจากจะเป็นดินแดนทางประวัติศาสตร์จากการค้นพบปราสาทหินโบราณและเครื่องปั้นดินเผามากมายแล้ว จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นจังหวัดที่มีสนามแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทด้วย อย่างเช่นสนามแข่งรถชื่อดังของจังหวัดอย่าง บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต เป็นสนามแข่งรถชั้นนำของประเทศ

สนามแข่งรถ บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต (Buriram International Circuit) หรือเป็นรู้จักในชื่อย่อ BRIC หรือเรียกอีกชื่อว่า สนามแข่งรถ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต โดยสนามแห่งนี้เป็นสนามแข่งรถขนาดใหญ่โดยผู้สนับสนุนรายใหญ่อย่าง เบียร์ช้าง สนามแข่งรถแห่งนี้เป็นสนามแข่งรถระดับนานาชาติซึ่งได้รับการยอมรับจากมาตรฐานแข่งขันสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ (FIA) จัดว่าป็นสนามแข่งรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีมีการแข่งขันรถยนต์ความเร็วสูงมากมายโดยเฉพาะรถ F1 สนามแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในวันที่ 2 มีนาคม 2556 และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 โดยได้รับการยอมรับจากทางสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ ว่าเป็นสนามแข่งรถระดับมาตรฐาน เอฟไอเอ เกรด 1 แห่งหนึ่งของโลก โดยสนามแข่งรถแห่งนี้กินเนื้อที่โดยรวมแล้ว 700-800 ไร่ มีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร แบ่งโค้งออกทั้งหมด 12 โค้ง โดยรถยนต์ที่แข่งนั้นจะมีความเร็ว 300 กิโลเมตร/ชั่วโมงขึ้นไป โดยสนามสามารถจุผู้ชมได้มากถึง 50,000 คน และผู้ชมสามารถมองเห็นการแข่งขันรถยนต์ความเร็วสูงได้ทุกส่วนของสนาม

ซึ่ง นายเนวิน ชิดชอบ ประธานที่ปรึกษาโครงการสนามแข่งรถช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ร่วมกับหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ สู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดให้ไปสู่เมืองแห่งกีฬาและการท่องเที่ยว สำหรับสนามแข่งรถนี้มีการจัดแข่งรถความเร็วสูงระดับโลกเช่น Motro GP, F3, TG1, TG2 และ GT3 เป็นต้น