บุรีรัมย์ ดินแดนแห่งภูเขาไฟโบราณ

จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานตอนใต้ของไทยดินแดนทางประวัติศาสตร์และปราสาทหินที่สวยงามปัจจุบันนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งชมกีฬาต่างๆ โดยเฉพาะฟุตบอลและแข่งรถ แต่ในอดีตก่อนจะมาเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ อาณาจักรต่างๆรวมถึงจังหวัดที่มีความเจริญอย่างในปัจจุบันนั้นในอดีตพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเต็มไปด้วยภูเขาไฟมากมาย ดั่งคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” โดยในบุรีรัมย์มีภูเขาไฟตั้งอยู่ถึง 6 ลูกด้วยกันซึ่งภูเขาไฟดังกล่าวนี้นับว่าดับสนิทแล้วซึ่งปะทุครั้งสุดท้ายราว 8 ล้านปีก่อน โดยภูเขาไฟทั้ง 6 แห่งมีดังนี้   ภูเขาไฟพนมรุ้ง เป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ในบริเวณภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งจัดว่าเป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดโดยตั้งอยู่ห่างจากปราสาทหินพนมรุ้งราว 200 เมตร เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วและเป็นประเภทภูเขาไฟแบบกรวยสลับชั้นขนาดปานกลาง โดยในปัจจุบันบริเวณปล่องภูเขาไฟนั้นถูกกลบด้วยดินและป่าไม้จนหมดแล้ว, ภูเขาไฟกระโดง ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติเขากระโดงมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 275 เมตร เป็นภูเขาไฟประเภทรูปโล่ ภูเขาไฟแห่งนี้มีอายุราว 3 – 9 แสนปี และในพื้นที่ยังคงมีร่องรอยของปากปล่องภูเขาไฟให้เห็นอย่างชัดเจนจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างหนึ่ง ปัจจุบันปากปล่องภูเขาไฟนั้นยังคงมีสภาพให้เห็นเป็นร่องเลยอยู่และมีสภาพเป็นสระน้ำธรรมชาติและมีต้นไม้และหญ้าขึ้นปกคลุมนอกจากนี้ยังมีหินภูเขาไฟโบราณลูกนี้ให้ชมกันด้วย ภูเขาไฟกระโดงจัดว่าเป็นซากภูเขาไฟที่ยังคงสภาพดีอยู่มากที่สุดรวมถึงยังมีอายุน้อยกว่าภูเขาไฟลูกอื่นๆด้วย, ภูเขาไฟเขาอังคาร ตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไม่ใกล้ไม่ไกลจากภูเขาไฟพนมรุ้ง ที่ยอดเขาอังคารแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ “วัดเขาพระอังคาร”, ภูเขาไฟไปรบัด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอประโคนชัย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ภูเขาไฟลูกนี้ มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยจัดเป็นภูเขาไฟขนาดเล็กซึ่งเชื่อว่าในอดีตอาจเป็นประเภทกรวยกรวดภูเขาไฟปัจจุบันปากปล่องอยู่ทับถมด้วยหินและดินและป่าไม้หมดเลยและยอดด้านบนเป็นปราสาทหินโบราณชื่อว่า ปราสาทหินไปรบัด สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15, ภูเขาไฟหลุบ และ ภูเขาไฟเขาคอก… Read more บุรีรัมย์ ดินแดนแห่งภูเขาไฟโบราณ

บุรีรัมย์ดินแดนในประวัติศาสตร์

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นดินแดนทางประวัติศาสตร์มายาวนานอีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาทางภูมิศาสตร์ ทางธรณีวิทยา ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย จังหวัดบุรีรัมย์นั้นตั้งเดิมคาดว่าเคยอยู่ช่วงอาณาจักรโคตรบูร และอาณาจักรทวาราวดี ซึ่งเป็นอาณาจักรสมัยขอมโบราณจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค้นพบในจังหวัดเช่น ปราสาทหิน และเครื่องปั้นดินเผามากมายที่พบในบริเวณนั้น อาณาจักรโคตรบูร เป็นอาณาจักรโบราณทางภาคอีสานของไทยอยู่ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 1000-1500 ซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูรนี้จนถึงยุคของอาณาจักรทวาราวดี ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอย่างมากในสมัยนั้นและมีการขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางมาก จังหวัดบุรีรัมย์นั้นถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานที่มีหลักฐานการค้นพบปราสาทหินมากมาย รวมถึงปราสาทหินพนมรุ้งด้วย ซึ่งมีความเก่าแก่ทางด้านวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณ จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบว่าจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเริ่มมีปราสาทหินต่างๆสร้างขึ้นมาในช่วงยุคสมัยทวาราวดีซึ่งปราสาทหินดังกล่าวกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดกว่า 60 แห่ง และการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกถึงว่าในอดีตมีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองเก่าสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา และต้นกรุงธนบุรี ในตอนนั้นบุรีรัมย์ถูกเรียกว่า เมืองแปะ จนถึงพ.ศ. 2476 ช่วงเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นราชการส่วนภูมิภาคขึ้น เมืองแปะ จึงถูกตั้งชื่อว่า จังหวัดบุรีรัมย์ในที่สุด ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีอำเภอเก่าแก่ได้แก่ อำเภอนางรอง อำเภอพุทไธสง อำเภอประโคนชัย ซึ่งในอดีต 3 อำเภอแห่งนี้เคยอยู่ในอาณาเขตจังหวัดนครราชสีมา          

ภูมิศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเนื้อที่ราวๆ 10,322.885 ตร.กม. ซึ่งในจังหวัดนั้นมีภูมิอากาศเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาสลับกันไปทางตอนใต้ของจัวหวัด จากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่าในยุคดึกดำบรรพ์พื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ ซึ่งเป็นภูเขาไฟแบบรูปโล่ โดยเคยระเบิดมาแล้วหลายครั้งซึ่งคาดว่าระเบิดครั้งสุดท้ายประมาณ 9 แสน ถึง 1 ล้านปีก่อน ซึ่งในปัจจุบันภูเขาไฟนี้ได้ดับสนิทแล้วและได้กลายเป็นภูเขาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีหินแร่ที่สำคัญในบริเวณภูเขาไฟดังกล่าว ซึ่งนักธรณีวิทยาพบว่ามีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วหลายลูกในจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งในอดีตจังหวัดบุรีรัมย์นั้นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เนื่องจากภูมิอากาศที่แห้งแล้งในช่วงหน้าร้อนอากาศจะร้อนมาก หน้าฝนที่ให้การเดินทางนั้นยากลำบากมากเนื่องจากถนนยังเป็นดินแดงและโคลน ซึ่งทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งที่การเดินทางยากลำบาก ซึ่งด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างความเจริญให้แก่จังหวัด ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์นั้นถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว มีการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงมีการสร้างศูนย์การค้ามากมาย และมีสนามแข่งรถขนาดใหญ่อย่าง ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอรกิต เป็นสนามแข่งรถมาตรฐานสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ และเป็นสนามแข่งรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ทำให้ในปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทย  

ปราสาทสำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณ มีการค้นพบปราสาทหินมากมายในบริเวณจังหวัดรวมถึงเครื่องปั้นดินเผามากมายในบริเวณนั้นจึงเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าในอดีตก่อนประวัติศาสตร์นั้นมีมนุษย์อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์มาก่อน จนถึงช่วงยุคสมัยอาณาจักรโคตรบูรและอาณาจักรทวารวดี ซึ่งมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอย่างมากและมีความหลากหลาย จนถึงมีการสร้างปราสาทหินขึ้นมาในสมัยนั้น ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นปราสาทหินที่มีความสวยงามและสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย ปราสาทหินแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณจุดที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ตัวปราสาทถูกสร้างในสมัยทวาราวดี จากหลักฐานรูปปั้นและจิตรกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับจิตรกรรมของอินเดีย ปัจจุบันปราสาทหินพนมรุ้งโดยการลงชื่อเป็นมรดกโลกแล้ว และถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศทำให้ในแต่ละปีมีผู้คนเข้ามาเที่ยวชมความงดงามของปราสาทหินแห่งนี้มากมาย ปราสาทหนองกง เป็นปราสาทหินขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณใกล้กับปราสาทหินพนมรุ้งไปทางทิศใต้ 2.8 กิโลเมตร คาดว่าปราสาทแห่งนี้อาจใช้ในพิธีกรรมบางอย่างในสมัยนั้น ซึ่งการค้นพบนี้ยังคงความเป็นโบราณสถานอย่างเดิมไว้ ปราสาทเมืองต่ำ เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่มากแห่งนี้ของจัวหวัดสันนิฐานว่าถูกสร้างในสมัยขอมโบราณ ซึ่งลักษณะของปราสาทนั้นอาจใช้เป็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ซึ่งปราสาทแห่งนับว่าเป็นการสร้างที่มีการจัดบริเวณโดยรอบอย่างเป็นสัดส่วนซึ่งภายในปราสาทถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆมากมาย เช่นลานพิธีกรรม ที่ตั้งของชุมชนที่อยู่อาศัย นักโบราณคดีคาดว่าปราสาทเมืองต่ำมีความเกี่ยวเนื่องกับปราสาทหินพนมรุ้ง ซึ่งได้รับการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2540  

เที่ยวสนามแข่งรถบุรีรัมย์

ในจังหวัดบุรีรัมย์นั้นนอกจากจะเป็นดินแดนทางประวัติศาสตร์จากการค้นพบปราสาทหินโบราณและเครื่องปั้นดินเผามากมายแล้ว จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นจังหวัดที่มีสนามแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทด้วย อย่างเช่นสนามแข่งรถชื่อดังของจังหวัดอย่าง บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต เป็นสนามแข่งรถชั้นนำของประเทศ สนามแข่งรถ บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต (Buriram International Circuit) หรือเป็นรู้จักในชื่อย่อ BRIC หรือเรียกอีกชื่อว่า สนามแข่งรถ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต โดยสนามแห่งนี้เป็นสนามแข่งรถขนาดใหญ่โดยผู้สนับสนุนรายใหญ่อย่าง เบียร์ช้าง สนามแข่งรถแห่งนี้เป็นสนามแข่งรถระดับนานาชาติซึ่งได้รับการยอมรับจากมาตรฐานแข่งขันสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ (FIA) จัดว่าป็นสนามแข่งรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีมีการแข่งขันรถยนต์ความเร็วสูงมากมายโดยเฉพาะรถ F1 สนามแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในวันที่ 2 มีนาคม 2556 และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 โดยได้รับการยอมรับจากทางสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ ว่าเป็นสนามแข่งรถระดับมาตรฐาน เอฟไอเอ เกรด 1 แห่งหนึ่งของโลก โดยสนามแข่งรถแห่งนี้กินเนื้อที่โดยรวมแล้ว 700-800 ไร่ มีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร แบ่งโค้งออกทั้งหมด 12 โค้ง โดยรถยนต์ที่แข่งนั้นจะมีความเร็ว 300 กิโลเมตร/ชั่วโมงขึ้นไป โดยสนามสามารถจุผู้ชมได้มากถึง… Read more เที่ยวสนามแข่งรถบุรีรัมย์

สนาม ไอโมบาย

สถานที่สำคัญของวงการกีฬาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นั้น ซึ่งอยู่ห่างจากสนามแข่งรถ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ไม่ไกลนักคือ สนามแข่งขันฟุตบอลชื่อดังอย่าง สนามไอโมบาย ซึ่งเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลในสำคัญในลีกดังของประเทศไทย สนามแข่งขันฟุตบอลอย่าง ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม (Thunder Castle Stadium) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ สนามไอโมบาย (i-Mobile Stadium) สนามแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมฟุตบอลในลีก ไทยพรีเมียร์ลีก ชื่อดัง สนามแห่งนี้นับว่าเป็นสนามขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด สามารถจุผู้ชมได้มากถึง 24,000 คน และได้มีการต่อเติมพื้นที่เพิ่มเป็น 32,000 คนในปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากในแต่ละปีนั้นมีผู้ชมเข้ามาชมการแข่งขันฟุตบอลในสนามนี้เป็นจำนวนมากเข้ามาชมลีกนัดสำคัญของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ด้วยงบประมาณการสร้างกว่า 500 ล้านบาทจากเงินสนับสนุนของ ไอ-โมบาย และเงินบางส่วนจากนายเนวิน ชิดชอบ สนามฟุตบอลแห่งนี้สร้างด้วยโครงสร้างเหล็กและไฟเบอร์มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงมาก ซึ่งสนามไอโมบายแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลมาตรฐานจาก สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ, สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย และสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน อีกทั้งการก่อสร้างยังมีระยะเวลาก่อสร้างที่รวดเร็ว โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามฟุตบอลที่ใช้เวลาก่อสร้างเร็วที่สุดในโลก โดยใช้เวลาสร้างเพียง 256 วัน ซึ่งไม่ถึง 1 ปีด้วยซ้ำ โครงสร้างของสนามไอโมบาย แบ่งออกทั้งหมด… Read more สนาม ไอโมบาย

สถานที่สำคัญของเมืองบุรีรัมย์

    จังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่และประวัติศาสตร์มายาวนานมาก ซึ่งหากเราไปเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เราจะพบกับโบราณสถาน ปราสาทหินต่างๆมากมายจึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญมากมายในจังหวัด วนอุทยานเขากระโดง เป็นสถานที่ธรรมชาติที่สวยงามมากของจังหวัดเนื่องจากในสมัยยุคดึดำบรรพ์นั้น เขากระโดง เป็นที่ตั้งเขาภูเขาไฟซึ่งระเบิดครั้งสุดท้ายราว 9 แสนปีก่อน ในปัจจุบันภูเขาไฟนี้ได้ดับสนิทแล้วซึ่งเป็นภูเขาไฟที่อายุน้อยที่สุด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 265 เมตร ด้านบนของเขากระโดงนั้นยังเป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานสมัยขอม มีจุดไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลและจุดชมปากปล่องภูเขาไฟ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์สร้างขึ้นเพื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ซึ่งพระองค์ได้สถาปนาเมืองบุรีรัมย์ขึ้นและเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ประชาชนได้เคารพสักการะ วัดเขาพระอังคาร วัดแห่งนี้สร้างขึ้นใหม่ไว้เพื่อเป็นที่กราบไหว้ของนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัด ตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคาร ในระดับความสูงประมาณ 320 เมตร ภายในวัดประกอบด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่สวยงามแปลกตา รวมถึงภายในโบสถ์นั้นมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมาก เขาอังคาร อยู่ห่างจากเขาพนมรุ้งประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วเช่นกัน นอกจากจะเป็นภูเขาไฟแล้ว เขาอังคารยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวาราวดีอีกด้วย ชุมชนโบราณบ้านแสลงโทน เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุมากถึง 1,500 ปี คาดว่าสร้างขึ้นมาในช่วงยุคเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นชุมชนเล็กๆที่สร้างขึ้นโดยใช้กำแพงดินเพื่อป้องกันศัตรู โดยชุมชนแห่งนี้มีการค้นพบราวๆ พ.ศ. 2478 ซึ่งมีการขุดค้นพบเครื่องปั้นโบราณและบ้านดิน