แหล่งหินตัด บุรีรัมย์

การท่องเที่ยวในประเทศนั้นนับว่าได้รับการส่งเสริมอย่างคึกคักจากหน่วยงานรัฐ และมีการโปรโมทอย่างมากมายเลยทีเดียวถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ โดยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของเรานั้นก็มีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามจำนวนมากเลยทีเดียว และได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งจากบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และจังหวัดอย่างบุรีรัมย์ นั้นก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะมี สถานที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความสวยงามและน่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน อย่างที่ แหล่งหินตัด บุรีรัมย์ ก็นับได้ว่าเป็นอีกจุดที่มีความน่าสนใจและน่าเที่ยวชมอย่างมากแหล่งหินตัดตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านกรวด บริเวณเขากลอยและเขากระเจียว การเดินทางใช้เส้นทาง สายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลข 219 ต่อด้วยทางสายประโคนชัย-บ้านกรวด ทางหลวง หมายเลข 2075 เดินทางตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านกรวด บริเวณเขากลอยและเขากระเจียว การเดินทางใช้ เส้นทางสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลข 219 ต่อด้วยทางสายประโคนชัย-บ้านกรวด ทาง หลวงหมายเลข 2075 เดินทางเลยบ้านกรวดไปทางละหานทราย 6 กม. มีแยกซ้ายเข้าแหล่งหินตัดอีก 2 กม. ทางลาดยางตลอดสายแหล่งหินตัดนี้ เป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอมตัดเอาไปสร้างปราสาทต่างๆ ในเขตอีสานใต้ ทั่วบริเวณ มีหินทรายก้อนใหญ่น้อยเรียงรายอยู่ทั่วไป บางก้อนยังมีร่องรอยสกัดหินปรากฏอยู่ นอกจากนั้น บริเวณนี้ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมของวัดสวนธรรมศิลา ได้รับการดูแลและ ปรับปรุงสถานที่ให้สะอาดสวยงาม และมี ทางเดินจากแหล่งหินตัดไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา  

เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์มีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่คือเขื่อนลำนางรอง เป็นเขื่อนที่ใช้สำหรับประชาการในจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนทำการเกษตร อยู่ห่างจากอนุสาวรีย์เราสู้ไป 200 เมตร เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ เขื่อนลำนางรองเป็นเขื่อนดิน มีถนนลาดยางบนสันเขื่อนสำหรับชมทัศนียภาพ และมีร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ  นอกจากเขื่อนนี้จะเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรแล้ว  ยังได้รับการปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีบ้านพักให้ใช้บริการ  เป็นเขื่อนที่ สร้างปิดกั้นลำนางรองที่บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 23 เมตร ยาว 1,500 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร กักเก็บน้ำได้ 121.414 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมด้วยอาคารประกอบทางระบายน้ำล้นและท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และฝั่งขวาระบบส่งน้ำ ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เป็นคลองดาดคอนกรีต จำนวน 2 สาย รวมความยาว 90.431 กิโลเมตร พร้อมด้วยคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอยเป็นคลองดาดคอนกรีต จำนวน 22 สาย ความยาวรวม 74.359 กิโลเมตร และอาคารประกอบรวม 179 แห่ง นอกจากนี้แล้วยังมีพื้นที่ที่จัดรูปที่ดินสมบูรณ์แบบแล้ว จำนวน 446 ไร่ มีคูส่งน้ำจำนวน 20… Read more เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทกู่สวนแตงบุรีรัมย์

ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมเพราะเป็นจุดศูนย์กลางราชธานีอาณาจัรขอมจนมาถึงปัจจุบันยังมีวิหารมากมายหลงเหลืออยู่อย่าง ปราสาทกู่สวนแตง หรือ ปรางค์กู่สวนแตง ตั้งอยู่ที่บ้านดงยาง ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมสมัยนครวัดเป็นโบราณสถานอีกแห่งที่ถูกวางระเบิดจนองค์ปรางค์พังทลายลงมาเพื่อโจรกรรม ชิ้นส่วนปราสาทไปขาย ภายหลังกรมศิลปากรได้บูรณะใหม่จนมีความสมบูรณ์ และประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ลักษณะของกู่ประกอบด้วย ปรางค์อิฐ 3 องค์ ตั้งเรียงกันในแนวเหนือ-ใต้ บนฐานศิลาแลงเดียวกัน อาคารทั้งหมดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูหน้าเพียงประตูเดียว อีก 3 ด้าน สลักเป็นประตูหลอก ปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญ่และมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านหน้าทั้ง 3 ด้าน มีลักษณะยื่นออกมาและมีแผ่นศิลาทรายรองรับ ส่วนปรางค์อีกสององค์มีขนาดเล็กกว่าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีประตูเดียวทางด้านหน้า เช่นกัน ส่วนผนังอีก 3 ด้าน ก่อเรียบทึบ สำหรับบนพื้นหน้าปรางค์มีส่วนประกอบสถาปัตยกรรมหินทรายอื่น ๆ ตกหล่นอยู่ เช่น ฐานบัว ยอดปรางค์ กลีบขนุน รูปนาค 6 เศียร อายุของกู่สวนแตงสามารถ กำหนดได้จากทับหลังของปรางค์… Read more ปราสาทกู่สวนแตงบุรีรัมย์

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นจังหวัดแห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของภูมิภาคนี้ก็ว่าได้และยังเป็นที่จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกิดขึ้นจากแนวคิดความต้องการรวบรวมและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของแถบอีสานใต้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต้ ปี พ.ศ. 2525 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คือ หอวัฒนธรรมสองชั้น ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบปราสาทหินเขาพนมรุ้งผสมกับรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และ อาคารหอประชุมพื้นที่อีสานใต้  คือ บริเวณลุ่มแม่น้ำมูล แอ่งโคราช  หรือเรียกแถบทุ่งกุลาร้องไห้  ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  และบางอำเภอของจังหวัดยโสธร  ร้อยเอ็ดมหาสารคาม  ขอนแก่น  และชัยภูมิ   พื้นที่ดังกล่าวมีชุมชนโบราณเป็นจำนวนหนาแน่นที่สุด  มีอิทธิพลวัฒนธรรมขอมแทรกอยู่ รวมถึงสิ่งก่อสร้างปราสาทที่สำคัญ เช่น  ปราสาทหินพิมาย  ปราสาทหินพนมรุ้ง  ปราสาทเขาพระวิหาร  นอกจากนี้ยังพบเตาเครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผาแบบเคลือบในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีอายุประมาณ  800-1,200 ปี อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 19 มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้มากมายที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ เช่น นิทรรศการภูมิศาสตร์แสดงสภาพภูมิศาสตร์อีสานใต้และจังหวัดบุรีรัมย์  นิทรรศการแหล่งที่ตั้งชุมชนโบราณของจังหวัดบุรีรัมย์  นิทรรศการโบราณวัตถุสมัยต่างๆ นิทรรศการประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  นิทรรศการช้างกับส่วย  แสดงอุปกรณ์เครื่องมือจับช้างป่า… Read more ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์